Seřízení běhu naprázdno

.

Začínáme sérii převzatých článků z dobové literatury 60-70 let, kdy byly naše stroje vyrobeny. Články a návody určitě pomohou nejednému motocyklistovi i v dnešní době. Některé dobové výrazy jsou zajimavým oživením technicky zaměřeného textu. Jako např. "rukověť".

cl39

      Nejdříve dotáhneme seřizovací šroubek běhu naprázdno, až dosedne do svého sedla v karburátoru, a potom jej povolíme o půl otáčky zpět. Zcela povolíme dorazový šroub šoupátka a povolíme také pojišťovací matici seřizovacího šroubu lanovodu. Přesvědčíme se, zdali šoupátko má možnost úplně uzavřít průchod směšovací komory. Po spuštění motoru postupně uzavíráme plynovou rukověť. Běh motoru se začne zpomalovat a motor začne vynechávat. Směs bude příliš bohatá, motor čtyřtaktuje.
      Vzduchový regulační šroubek běhu naprázdno začneme povolovat otáčením doleva, až bude běh motoru pravidelný. Běh motoru se ochuzením směsi zrychlí, proto opět plynovou rukovětí snížíme šoupátko v karburátoru a znovu povolíme vzduchový šroubek. To opakujeme tak dlouho, pokud nebude běh motoru úplně pravidelný. K tomuto seřízení běhu naprázdno je zapotřebí určité zkušenosti, abychom směs pro volnoběh příliš neochudili a neporušili přechody karburátoru. Otáčení vzduchového šroubku musí být jemné, tzn. pouze pomalu otáčet, neboť jinak se nám nepodaří vyladit běh naprázdno.
      Po správném vyladění směsi nastavíme potřebné otáčky běhu naprázdno. Zde upozorňujeme, že u dvoudobého motocyklového motoru jsou příliš nízké otáčky běhu naprázdno škodlivé, ačkoli to mnohý motocyklista považuje za projev dokonalého seřízení. Při tomto běhu naprázdno, tj. při kriticky pomalém otáčení klikového hřídele, působí silně na klikový mechanismus jednotlivé pracovní zdvihy, které poškozují uložení klikového mechanismu a způsobuji tak jeho předčasné opotřebení. Rovněž velmi nízké otáčky běhu naprázdno jsou nevýhodné pro případ brždění motorem, který je pak nedostatečně mazán, malým množstvím nasávané palivové směsi.
      Po seřízení správného běhu naprázdno zajistíme polohu šoupátka opřením dorazového šroubku, který zajistíme pojistnou maticí. Naposled seřídíme délku lanka (lanovodu) seřizovacím šroubkem na víčku šoupátkové komory tak, aby rukověť plynu neměla nežádoucí vůli před počátkem zdvihu šoupátka a aby.spodní polohu šoupátka zajišťoval jeho dorazový šroubek a ne lanko (lanovod).
      Po vychladnutí motoru překontrolujeme běh naprázdno po spuštění motoru a pravidelnost jeho běhu při uzavřené plynové rukověti.
      Motocyklisté, kteří podceňují nebo i neznají správnou funkci vzduchového šroubku pro běh naprázdno, seřídí sice běh naprázdno na nízké otáčky, avšak s bohatou směsí. Tento způsob není správný, zvyšuje spotřebu benzinu a tím je i dražší provoz ve spodních režimech motoru, tj. při jízdě na částečně otevřené šoupátko. Současně nesprávným spalováním bohaté směsi tvoří se na zapalovací svíčce usazeniny, které potom způsobují, že motor vynechává. Motor se nesnadno spouští a běží nepravidelně. Neodstraní-Ii se tyto usazeniny na svíčce, vedou při dalším seřizování k mylným závěrům. Obyčejně motocyklista, který zpozoruje při větším zatížení motoru na svíčce usazeninu, jež může přejít až do můstkování mezi elektrodami, domnívá se, že směs je příliš bohatá, a proto ji mylně ochuzuje snižováním jehly. Je nutné si pamatovat tuto zásadu: abychom mohli motor seřizovat při větším otevření šoupátka, je zapotřebí nejdříve správně seřídit běh naprázdno.
      U příliš opotřebovaných karburátorů nedosáhneme uspokojivého seřízení běhu naprázdno. Stálým posouváním šoupátka v šoupátkové komoře a rovněž působením pulsace vzduchu v sacím potrubí motoru, kterou způsobuje běh motoru jednotlivým sáním, opotřebuje se nejen šoupátko, ale i příslušná část šoupátkové komory. Opotřebením vzniká vůle, která mezi šoupátkem a šoupátkovou komorou bývá až několik desetin milimetru. Falešný vzduch, který potom, vzniká touto vůlí (netěsností), znemožní dosáhnout uspokojivých výsledků při seřizování běhu naprázdno. Při zvyšování otáček není vliv přisávaného vzduchu patrný, ale šoupátko začne klepat v šoupátkové komoře. Částečná náprava je někdy možná výměnou šoupátka za nové, avšak ne na dlouhou dobu. Proto bude třeba v takovém případě namontovat nový karburátor, nebo alespoň novou šoupátkovou komoru.

You have no rights to post comments

Vložit na stránky

Kontakty

Předseda Skútr klubu Čezeta:

Jitka Kubálková
jitka@skutrklub.cz

Administrátor stránek:

Miroslav Gerža
admin@skutrklub.cz

Přihlášení

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account